• samonajboljemarket

KAKO POSATI I OSTATI SRETAN I SLOBODAN

Jedino ako se ne nikada ne identifikujemo sa svojim trenutnom situacijom, bilo da je ona loša ili dobra. svojim neuspehom ili uspehom, jedino ako se ne identifikujemo sa svojom karijerom ili onome sto smo stvorili i ostvarili ili nismo...

Jer, ako malo bolje razmislimo, svaka naša trenutna situacija i situacija kojom težimo je uvek loša ako je uporedimo sa rajem koji je Bog dizajnirao za nas!


Ovako i jedino ostvaren Čovek biće potpun i nikada neće imati krizu identiteta koja ga zapravo zbunjuje, ograničava, nervira, koči i muči i biće otvoren is sposoban da doživi i kreira svoj život prilagodjavajući se svakoj predivdivoj i nepredvidivoj situaciji, samo ako jednom zaista shvati da je jedini njegov identitet -njegova duša i krakter koji oblikuju individualnu formu njegove ličnosti ... i da je satkan od svog materijalnog tela i duha životnog koji je u rukama Stvoritelja.

Sve ostalo su ljudske impresije, naklonosti, želje ...


Čovek, u svakom pogledu mora da se prilagodi svetu koji ga okružuje jer taj svet je nestalan i promenjiv kao i on sam. Samo jedna dimezija od bezbroj u svemiru ...


Jednom, ovako oslobodjen u svojoj (samo)svesti postaće i sam kreator svog sopstvenog života i čuda ce početi da se mu se dešavaju, kada okolnosti počnu da rade samo u njegovu korist i to do tančina ... !


Neki ovo nazivaju zakonom privlačenja ...

146 views0 comments

Recent Posts

See All